White Structure

För att minska risken för smittspridning av Covid19 genomför vi en rad åtgärder.

Det är också viktigt att du som deltagare anpassar ditt beteende.

Viktig info

Läs mer nedan!

Nya riktlinjer på Happy Dance i samband med lättade restriktioner 

I samband med att flera restriktioner lättas den 29/9 kommer även Happy Dance verksamhet att öppnas upp mer. Följande kommer att gälla framöver. (Observera att detta kan komma att ändras beroende på hur situationen med smittspridning av Corona ser ut i samhället i övrigt)

 

Frivillig rotation 

Vi kommer från den 29/9 2021 att tillåta frivillig rotation på samtliga kurser. Observera dock följande:

 • Rotation är frivillig - aldrig ett krav. Deltagare ska aldrig känna press på att byta danspartner utan vi respekterar varandras val.

 • Även ledare har rätt att välja om man vill eller inte vill dansa med kursdeltagare. Vi är många som fortfarande vill ta det försiktigt - detta måste respekteras

 

Vaccinationsintyg 

Vi kommer i dagsläget inte att kräva vaccinationsintyg på våra danskurser. Detta beslut beror på följande:

 • Regeringen menar att vaccinationspass kan komma att bli lämpliga vid mycket stora arrangemang, inte den sortens event som vi genomför i dagsläget.

 • Vi anser inte att det ligger i vårt uppdrag att avkräva integritetskänsliga uppgifter från våra deltagare 

 • Vi ser i dagsläget ingen anledning till att utesluta ovaccinerade personer från kurser - men vi räknar med att var och en tar sitt eget ansvar och följer rekommendationerna 

 

Säkerhet 

Var och en bör fortsätta att vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor. Du får aldrig komma till en kurs eller ett event med symtom. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar även fortsättningsvis att testa sig vid symtom. Fortsätt också att tänka på god handhygien och var uppmärksam på minsta symtom.

 

Socialdanser

Vi kommer successivt att börja införa socialdanser på Happy Dance. Även vid dessa gäller frivillig rotation. 

Vi förväntar oss att samtliga deltagare respekterar varandras val. Det är upp till varje enskild person om man vill dansa med en person, några personer, eller alla personer. 

Inom dansvärlden har det funnits en långvarig tradition kring att man bör dansa med alla och att man inte bör tacka nej om man bli uppbjuden. Nu är situationen annorlunda och vi måste respektera var och ens enskilda val. 

Observera att de nya allmänna råden i dagsläget innebär att vuxna personer som ännu inte har vaccinerat sig även fortsättningsvis bör hålla avstånd till andra människor när det är möjligt eftersom de löper en större risk att smittas av covid-19 och att smitta andra.

Denna sida uppdaterades senast den 29/9 2021

 

Städning och hygien

 • Vi tillhandahåller gott om handsprit och tvål i lokalen

 • Vi städar ytor som många tar på såsom handtag och dörrar mellan varje grupp

 

I lokalerna

 • Vi vädrar så mycket som möjligt och har god ventilation i byggnaden

 

Riktlinjer och riskanalyser

 • Vi håller oss uppdaterade och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer, samt rådande pandemilag

 

Ledares ansvar

 • Ledare är extra noga med handhygien

 • Ledare har aldrig kurser vid förkylningssymtom

 • Ledare påminner och informerar om vad du behöver göra i relation till Covid19

 

​Deltagares ansvar

 • Byt om innan du kommer till oss

 • Dela aldrig vattenflaska eller handduk med en annan deltagare

 • Håll extra god handhygien! Tvätta/sprita händer innan du kommer

 • Sprita också händerna innan du går in på Happy (handsprit finns vid ytterdörren)

 • Delta aldrig vid förkylningssymtom (snuva/hosta/feber/annat)

 • Om du varit sjuk måste du varit frisk i minst två dygn innan du deltar på kurs

 • Undvik att ta i ansiktet (ögon/öron/näsa/mun)

 • Ta med jacka och eventuell väska in i danslokalen. 

 

​Föräldrar till deltagande barn ansvarar för

För barn är det extra svårt att hålla avstånd. Vi hjälper barnen i den mån vi kan att få dem att hålla avstånd genom att prata och markera tydligt i golvet. Vi har heller inga kontaktlekar under kurserna. Som förälder vill vi att du:

 • Se till att barnet är ombytt innan ni kommer

 • Tvätta dina barns händer innan ni kommer

 • Om barnet varit sjukt måste hen varit frisk i minst två dygn innan hen deltar på kurs

 • Barn får aldrig delta vid förkylningssymtom (snuva/hosta/feber/annat)

 • Prata med barnen om att inte dela vattenflaska med någon annat barn

 • Ta gärna på inneskorna precis utanför lokalen om det inte är regn eller snö (annars tar barnet med dom in i danssalen och tar på skorna där)

 

Tack för att du hjälper till att skapa en så säker miljö som möjligt!