top of page
White Structure

För att minska risken för smittspridning av Covid19 genomför vi en rad åtgärder.

Det är också viktigt att du som deltagare anpassar ditt beteende.

Viktig info

Läs mer nedan!

Riktlinjer på Happy Dance, uppdaterad 2022-02-10

 

Avstånd

Folkhälsomyndigheten har nu hävt de flesta restriktioner och vi tillåter återigen föräldrar på plats. Vi har inte heller någon specifik begräsning på antal deltagare, utan detta bestäms utifrån varje kurs. 

Frivillig rotation 

Vi har frivillig rotation på samtliga kurser. Observera dock följande:

 • Rotation är frivillig - aldrig ett krav. Deltagare ska aldrig känna press på att byta danspartner utan vi respekterar varandras val.

 • Även ledare har rätt att välja om man vill eller inte vill dansa med kursdeltagare. Vi är många som fortfarande vill ta det försiktigt - detta måste respekteras

Säkerhet 

Var och en bör fortsätta att vara uppmärksam på symtom på covid-19. Om du misstänker att du har covid-19 bör du stanna hemma och undvika kontakter med andra människor. Du får aldrig komma till en kurs eller ett event med symtom. 

Folkhälsomyndigheten rekommenderar även fortsättningsvis att testa sig vid symtom. Fortsätt också att tänka på god handhygien och var uppmärksam på minsta symtom.

 

Socialdanser

Vi kommer successivt att börja införa socialdanser på Happy Dance. Även vid dessa gäller frivillig rotation. 

Vi förväntar oss att samtliga deltagare respekterar varandras val. Det är upp till varje enskild person om man vill dansa med en person, några personer, eller alla personer. 

Inom dansvärlden har det funnits en långvarig tradition kring att man bör dansa med alla och att man inte bör tacka nej om man bli uppbjuden. Nu är situationen annorlunda och vi måste respektera var och ens enskilda val. 

 

Städning och hygien

 • Vi tillhandahåller gott om handsprit och tvål i lokalen

 • Vi städar ytor som många tar på såsom handtag och dörrar mellan varje grupp

 

I lokalerna

 • Vi vädrar så mycket som möjligt och har god ventilation i byggnaden

 

Riktlinjer och riskanalyser

 • Vi håller oss uppdaterade och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer, samt rådande pandemilag

 

Ledares ansvar

 • Ledare är extra noga med handhygien

 • Ledare har aldrig kurser vid förkylningssymtom

 • Ledare påminner och informerar om vad du behöver göra i relation till Covid19

 

​Deltagares ansvar

 • Byt om innan du kommer till oss

 • Dela aldrig vattenflaska eller handduk med en annan deltagare

 • Håll extra god handhygien! Tvätta/sprita händer innan du kommer

 • Sprita också händerna innan du går in på Happy (handsprit finns vid ytterdörren)

 • Delta aldrig vid förkylningssymtom (snuva/hosta/feber/annat)

 • Om du varit sjuk måste du varit frisk i minst två dygn innan du deltar på kurs

 • Undvik att ta i ansiktet (ögon/öron/näsa/mun)

 • Ta med jacka och eventuell väska in i danslokalen. 

 

​Föräldrar till deltagande barn ansvarar för

 Som förälder vill vi att du:

 • Se till att barnet är ombytt innan ni kommer

 • Tvätta dina barns händer innan ni kommer

 • Om barnet varit sjukt måste hen varit frisk i minst två dygn innan hen deltar på kurs

 • Barn får aldrig delta vid förkylningssymtom (snuva/hosta/feber/annat)

 • Prata med barnen om att inte dela vattenflaska med någon annat barn

 • Ta gärna på inneskorna precis utanför lokalen om det inte är regn eller snö (annars tar barnet med dom in i danssalen och tar på skorna där)

 

Tack för att du hjälper till att skapa en så säker miljö som möjligt!

För mer information om aktuella rekommendationer se Krisinformation.se

bottom of page