White Structure

För att minska risken för smittspridning av Covid19 genomför vi en rad åtgärder.

Det är också viktigt att du som deltagare anpassar ditt beteende.

Viktig info

Läs mer nedan!

I samband med den nya pandemilagen så kan idrottsverksamheter fortsätta

 

Verksamheter ska dock beräkna det maximala antalet besökare som får vistas i verksamhetens lokaler inomhus samtidigt (1 person per 10 kvm). 

 

Vi erbjuder också onlinedeltagande via Zoom på kurserna i Kalmar (dock inte i Uppsala ännu).

Från den 1 juni startar Sveriges regering ett successivt öppnade av samhället. Exempelvis lättar man på regler kring träning och hur många som man får samlas.

 

Folkhälsomyndigheten är dock tydliga med att det fortfarande är viktigt att hålla avstånd. Samt att arrangörer ska utgå från de rekommendationer som finns för att minska smittspridning.

 

Mot bakgrund av detta bedömer vi att det inte är varken lämpligt, eller lagligt, att tillåta partnerbyte inom pardans. Vi förstår att många längtar efter att dansa ”som vanligt” men vi värnar om er säkerhet och om att göra det vi kan för att minska smittspridning och arrangera dans på ett så säkert sätt som möjligt.

Denna sida uppdaterades senast den 30/5 2020

 

Städning och hygien

 • Vi tillhandahåller gott om handsprit och tvål i lokalen

 • Vi städar ytor som många tar på såsom handtag och dörrar mellan varje grupp

 

I lokalerna

 • In och ut- passering anpassas så att inga grupper interagerar med varandra

 • Vi vädrar så mycket som möjligt och har god ventilation i byggnaden

 

Riktlinjer och riskanalyser

 • Vi gör riskanalyser inför alla nya kurser

 • Vi håller oss uppdaterade och följer Folkhälsomyndighetens riktlinjer, samt rådande pandemilag

 

Pardans

 • Vi tillåter inte rotation vid pardans

 • Ledare dansar inte med kursdeltagare

 

Ledares ansvar

 • Ledare är extra noga med handhygien

 • Ledare håller avstånd till deltagare

 • Ledare har aldrig kurser vid förkylningssymtom

 • Ledare påminner och informerar om vad du behöver göra i relation till Covid19

 

​Deltagares ansvar

 • Vänta utanför ingången tills en ledare kommer och släpper in dig

 • Byt om innan du kommer till oss

 • ​Ta gärna på inneskorna precis utanför lokalen om det inte är regn eller snö (annars tar du med skorna in i danssalen och byter om där)

 • Håll avstånd till andra deltagare och ledare

 • Dela aldrig vattenflaska eller handduk med en annan deltagare

 • Håll extra god handhygien! Tvätta/sprita händer innan du kommer

 • Sprita också händerna innan du går in på Happy (handsprit finns vid ytterdörren)

 • Delta aldrig vid förkylningssymtom (snuva/hosta/feber/annat)

 • Om du varit sjuk måste du varit frisk i minst två dygn innan du deltar på kurs

 • Undvik att ta i ansiktet (ögon/öron/näsa/mun)

 • Ta med jacka och eventuell väska in i danslokalen. 

 

​Föräldrar till deltagande barn ansvarar för

För barn är det extra svårt att hålla avstånd. Vi hjälper barnen i den mån vi kan att få dem att hålla avstånd genom att prata och markera tydligt i golvet. Vi har heller inga kontaktlekar under kurserna. Som förälder vill vi att du:

 • Se till att barnet är ombytt innan ni kommer

 • Tvätta dina barns händer innan ni kommer

 • Vi tar emot och lämnar barnen utanför ingången - föräldrar väntar utanför (vi kan göra undantag för barn med behov)

 • Om barnet varit sjukt måste hen varit frisk i minst två dygn innan hen deltar på kurs

 • Barn får aldrig delta vid förkylningssymtom (snuva/hosta/feber/annat)

 • Prata med barnen om att inte dela vattenflaska med någon annat barn

 • Vi hjälper barnen att sprita händer när de kommer till oss 

 • Ta gärna på inneskorna precis utanför lokalen om det inte är regn eller snö (annars tar barnet med dom in i danssalen och tar på skorna där)

 

Tack för att du hjälper till att skapa en så säker miljö som möjligt!

För dig som vill läsa mer så finns de nya riktlinjerna här.