top of page
Namn (9).png
Många glada människor tillsammans

Nu kan du bli en del av alla underbara ledare på Sveriges största och roligaste foxevent!

Svenska Foxveckan samlar hundratals dansare och ledare från hela Sverige och även från Norge. Veckan innehåller mängder med workshops, socialdanser, tävlingar, domarutbildning och andra roliga aktiviteter såsom maskerad och allsång!
 

Nu kan du ansöka om att bli ledare under Svenska Foxveckan 2024! Det går bra att ansöka själv eller som ledarpar.

Plats: Orrskogen, Malung 

Datum: 11-16 juni 2024

Arrangörer: Erika Lundby (Happy Dance) och Tony Möörk (FoxFusion).

Som ledare får du:

 

 • Guldpass på Svenska Foxveckan 2024 till ett värde av ca: 3800 kr

 • Ledarskapsutbildning i fox till ett värde av ca: 1300 kr

 • Domarutbildning i fox till ett värde av ca: 1300 kr

 • Arvode: 2000 kr per dag som man håller kurs, per person (inkl. moms) (F-skatt krävs, annars kan du fakturera via tex Frilans Finans eller liknande tjänst)

 • Tillgång till VIP-rum med kaffe och frukt under hela veckan

 

Dessutom får du: 

 

 • Marknadsföring av dig som ledare och din verksamhet

 • Stort nätverk med andra duktiga ledare

 • Möjlighet att få stöd och feedback kring ditt ledarskap

Du förväntas:

 

 • Hålla 4-5 workshops på ca 45-50 minuter vardera under en valfri dag under veckan

 • Utgå från Foxveckans värdegrund (se längre ned på sidan)

 • Bidra till en härlig och inkluderande stämning


 

Förkunskapskrav:

 

Vi tar in både etablerade och nya ledare på Svenska Foxveckan. Eventet ska fungera som en språngbräda och en utveckling för ledare inom fox. 

 

Vi vill dock att du har dansat fox under längre tid och gått flertalet kurser inom fox. 

Ansökan går till så här:

 

 1. Kort beskrivning av din dansbakgrund

 2. Kort beskrivning av din ledarbakgrund (du kan också ansöka även om du inte varit ledare tidigare)

 3. Kort beskrivning av vilken inriktning av fox du vill undervisa inom

 4. Motivering till varför du vill bli ledare på Svenska Foxveckan

 

Maila din ansökan till: info@foxveckan.se

Först till kvarn!


 

Svenska Foxveckans värdegrund

 

Foxveckan ska vara ett inkluderande event där alla deltagare ska känna sig välkomna, sedda och inkluderade. Veckan ska präglas av dansglädje, öppenhet och gemenskap. 

 

På våra kurser ska deltagarna kunna känna sig trygga. Vi vill verka för att skapa en danskultur som präglas av respekt och ömsesidighet. 
 

Som arrangörer gör vi följande:

 

Stödpersoner under eventet

 

 • Har värdar på plats som välkomnar och stöttar alla deltagare, samt observerar vad som sker bland deltagare under veckan

 • Har en trygghetsperson på plats under veckan dit deltagare kan rapportera eventuella övertramp, kränkningar, trakasserier eller liknande

 • Har taxidansare på socialdanserna som finns tillgängliga i taxigaraget. Taxidansare har också tydliga regler att förhålla sig till som syftar till att skapa ett bra klimat på socialdansgolvet

 

Regler och förhållningssätt

 

 • Har tydliga regler för deltagare på eventet kring hur vi bemöter och interagerar med varandra

 • Lyfter vikten av kroppsintegritet och respekt med både ledare och deltagare

 • Är tydliga med att alla deltagare har rätt att välja vilken roll de önskar dansa inom

 • Arbetar kontinuerligt med att införliva värdegrunden under eventet - både hos ledare och deltagare

 • Arbetar för att skapa en trygg kultur där deltagarna vågar säga till om något inte känns bra eller om man bli utsatt för något

 

Ledarskap

 

 • Utbildar våra ledarpar kring hur man skapar trygga deltagare och har ett etiskt förhållningssätt

 • Är tydliga med vad som förväntas av våra ledare

 • Har jämställda ledarpar där både förare och följare instruerar

 • Arbetar för att alla ledare ska känna sig uppskattade och inkluderade i gemenskapen


 

Som ledare förväntas du:

 

 • Vara trevlig och välkomnande mot alla deltagare

 • Vid utmanande (både fysiskt och sensuellt) turer har vi alltid ett alternativ till turen som deltagare kan välja att göra istället vid behov. Samt prata om hur turen kan upplevas. 

 • Låter kursdeltagare träna på verbalt samtycke under dans

 • Låter kursdeltagare träna på att säga till om något gör ont/känns obekvämt 

 • Pratar om att det är ok att neka till en dans om man har skäl till det

 • Lär förare och följare att reglera utrymme och närhet i dansen

 • Inte har övningar som kan upplevas som stötande. tex massage mellan danser eller påtvingade kramar

 • Pratar enbart om förare/följare, inte kvinnor/män

 • Sexuella/rasistiska/homofoba skämt/anspelningar/kommentarer inte är tillåtna bland varken ledare eller deltagare

300.png

HAR DU FRÅGOR?

Kontakta oss så hjälper vi dig!

info@foxveckan.se

bottom of page