Hur ska pardansen överleva?

Pardansens överlevnad - Del 1 av 3.


Före 1960-talet var pardans en mer eller mindre naturlig del av det svenska vardagslivet. Barn och ungdomar förväntades lära sig dansa och danskurser gavs även på skolor och vissa universitet. Dansbanorna var också en naturlig mötespunkt för båda gamla och unga.


I takt med discokulturens utbredning från 1970 minskade behovet av att kunna pardans och dansfärdigheter blev inte längre en naturlig del av uppfostran. Successivt har pardansen minskat även om den ännu har ett relativt starkt fäste i Sverige, särskilt bugg och fox. Hur ska vi då få pardansen att överleva och inte försvinna i den uppsjö av olika fritidsintressen som finns idag?


Tre saker tror vi på Happy är särskilt viktiga:

* Öppenhet för det nya

* Olika musikstilar

* Ett prestigelöst och varmt sammanhang


I det här blogginlägget kommer jag att stanna vid den första punkten, öppenhet för det nya.


För att skapa intresse för dans måste vi vara öppna för nya influenser i samhället. En del i detta är att göra danssammanhangen betydligt mer tillåtande när det gäller genus och kön. Unga människor växer idag upp i ett samhälle där det (oftast) är tillåtet att vara queer på olika sätt. Både tjejer och killar kan agera könsöverskridande och gå utanför de traditionella normerna om vad som är manligt och kvinnligt. För att möta detta måste dansvärlden bli mindre rigid i vilka som ska föra och följa. Och även i pratet om, och synen på, män och kvinnor.


En annan aspekt i öppenhet är att vi behöver fundera på hur vi når ut till, och hur vi bemöter, människor med olika bakgrunder. Dans är ett utmärkt redskap för att skapa samhörighet och integration. Här behöver alla som arbetar med dans fundera på vilka vi egentligen når och hur vi påverkar vår omvärld. I ett samhälle där vi under senare är fått alltmer öppen rasism har vi också, liksom alla samhällsaktörer, ett ansvar att arbeta för ett mer medmänskligt samhälle.


Vi på Happy vill arbeta för dans som en arena där alla får utrymme att vara just den som han/hon/hen önskar vara. Vi vill också skapa möten som kan bygga broar mellan människor som vanligtvis kanske inte hade träffats i andra sammanhang. På så vis kan dansen bli mer tillåtande och förhoppningsvis mer attraktiv för många olika grupper av människor.


Erika


332 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

©2018 by Kalmar Happy Dance Club. Proudly created with Wix.com