top of page

Mer om Vita Progress

 

Vi arbetar för att främja psykiskt välbefinnande genom att erbjuda en bred palett av tjänster.

 

Vi strävar efter att forma en värld där varje individ har möjlighet att njuta av en meningsfull tillvaro, känna sig stark i mötet med livets prövningar och upprätthålla harmoniska relationer.

Hos Vita Progress är respekt och omtanke två viktiga hörnstenar i verksamheten. Inom alla våra tjänster ska kunder kunna känna sig respekterade, trygga och omtyckta. Vi samarbetar med personer som är utbildade, duktiga och omtyckta inom ramen för sina specialistområden.

Erika Lundby, ägare av Vita Progress AB

Erika Lundby, PhD i socialt arbete

 • Beteendevetare med en omfattande utbildningsbakgrund

 • Forskare som skrivit en rad vetenskapliga artiklar

 • Utbildad dansledare inom Dans för Hälsa och Modern Fox

 • Har utvecklat egna koncept för utveckling av psykiskt välbefinnande, både genom dans och övningar

 • Arrangör av Sveriges största foxevent, Svenska Foxveckan

 • Passionerad entreprenör som brinner för folkhälsa och välmående

Jag är beteendevetare med en omfattande utbildningsbakgrund som sträcker sig över flera discipliner, vilket har gett mig en djup insikt i mänskligt beteende och samhället som helhet. Min utbildning omfattar psykologi, socialpsykologi och sociologi, vilket har skapat en bred förståelse för relationer och livsvillkor. 

 

Jag har också en PhD i socialt arbete och min forskning har främst fokuserat på barn och familjeliv. Du kan gärna ta en titt på några av mina publicerade artiklar här  om du vill läsa mer.

Jag har också arbetat med att utbilda blivande socionomer under många år inom bland annat familjeliv, barnperspektiv, relationer, samtalsmetoder, etik och mycket mer vid Linnéuniversitetet. 

Jag erbjuder också utbildningar och föredrag inom en rad ämnen såsom föräldraskap, relationer, barns uppväxtvillkor, entreprenörskap och mycket mer. Kika gärna här.  Jag har haft föredrag i många olika forum, exempelvis på: 

 • Svenska bokmässan

 • Konsumentverket

 • Försäkringskassans konferens

 • Avanza Forum

 • Linnéuniversitetet

 • Flera olika skolor

 • Flera olika bibliotek

 • Astrid Lindgrens Näs

 • Kalmar teaterförening

 • Nationella och internationella konferenser

 

Sexualrådgivare

 

För att ytterligare komplettera min kunskap och erbjuda stöd inom ännu bredare områden har jag även utbildat mig som sexrådgivare. Jag är övertygad om att en sund sexuell hälsa är en integrerad del av vår totala välmående och relationer.

 

Min utbildning inom detta område ger mig möjlighet att hjälpa individer och par att förstå och förbättra sina sexuella relationer och uppnå en balanserad och hälsosam sexuell tillvaro.

Barn och familjer

 

Jag har arbetat med barn och familjer, i flera olika sammanhang (exempelvis barnomsorg, idrottsaktiviteter och forskning), vilket har utökat min insikt i de dynamiker som påverkar familjeliv och individers behov.

 

Inom min forskning har jag också studerat mycket kring barns utveckling och förståelse, samt positiva metoder i barnuppfostran. Jag har också haft rådgivande funktioner hos både Konsumentverket och Skolverket angående läroplansutveckling och barns upplevelser av utsatthet. 

Som förälder själv har jag förståelse för de utmaningar och glädjeämnen som följer med att uppfostra barn. Den personliga erfarenheten av att vara förälder har gett mig en djupare förståelse för vardagliga frågor som kan påverka familjer och individuell välmående. 

Coach för ett lyckligare liv

 

Jag tror på kraften av individuell tillväxt och förändring. Jag ser varje klient som unik och värdig att uppnå sitt fulla potential. Min breda utbildning och erfarenhet inom beteendevetenskap, psykologi, socialt arbete och sexrådgivning ger mig en djup förståelse för de utmaningar som människor kan möta i sina liv.

Det som utmärker mig som coach är min förmåga att anpassa min metodik efter dina specifika behov och mål. Jag lyssnar aktivt på dina bekymmer och önskemål och skapar en individuell plan för att hjälpa dig att uppnå dina mål. Jag ger dig verktyg, insikter och stöd som kan hjälpa dig att hantera utmaningar, stärka ditt självförtroende och skapa varaktig förändring i ditt liv.

Min verksamhet för bättre folkhälsa

 

För att följa min passion och engagemang för att stärka folkhälsan har jag  sedan flera år tillbaka drivit egen verksamhet inom ramen för mitt bolag, Vita Progress AB. Jag har flera olika spår i verksamheten, vilka alla bottnar i ett starkt driv för att hjälpa människor att växa och utvecklas. 

Jag brinner för att stötta människor på deras resa mot bättre hälsa och välmående. Med min breda utbildning, personliga erfarenheter och ett starkt engagemang, ser jag fram emot att hjälpa dig på din egen väg mot en hälsosammare och lyckligare tillvaro.

Varmt välkommen till Vita Progress!

Erika

Erika001.JPG
bottom of page