top of page

Programmet

Välkommen till ett program för barn där vi arbetar med att stärka självkänsla och tilltro till barnets egen förmåga. 

På det här programmet får max sex barn träffa Erika varje tisdag under höstterminen. 

 

Programmet innehåller:

  • Självkänslostärkande övningar

  • Övningar som hjälper barn att sätta ord på sina känslor

  • Övningar som hjälper barn att hantera stress 

  • Övningar som stärker gemenskap 

Programmet passar barn som:

  • Barn som känner sig stressade över skola och andra krav

  • Barn som känner sig ensamma bland skolkamrater och andra jämnåriga 

  • Barn som har oroliga tankar och funderingar

  • Barn som känner sig annorlunda 

Grupperna sätts samman utifrån de ansökandes ålder.

Även barn som mår bra i dagsläget kan gå programmet för att bli ännu starkare inför kommande utmaningar i tonåren. 
 

Målet med programmet är att ditt barn ska känna sig starkare och tryggare i sig själv, ha mer kapacitet att hantera svåra saker och ha fått nära vänner i gruppen.

Programmet leds och utformas av Erika Lundby. Erika är PhD i socialt arbete och specialist inom frågor som rör barn och barndom. Hon har skrivit en rad vetenskapliga artiklar om barns gemenskaper och vardagsliv. 

Datum:

  • Tisdagar under höstterminen, tid och dag kan anpassas efter de barn som antas

  • Terminstid för samtliga kurser: Den 6/9 till den 12/12 med uppehåll under lov och röda dagar

Kostnad för programmet: 9700 kr

Betala med kort, Klarna, eller faktura.

Child Model
bottom of page