top of page

Boka dans för skolan

 

Stillasittande är en av vår tids största hot mot barn och ungdomars hälsa. Därför arbetar vi för att väcka lust till rörelse genom dans!  Våra duktiga ledare kommer till klassen och bjuder på massa inspiration, dans och glädje! Med moderna stilar och häftig musik fångar vi barn och ungas intresse och lust! 

I vår erbjuder vi dans med hög kvalité och mycket glädje till era elever!

Vi håller danspass med hög kvalité och mycket glädje, från förskoleklass upp till gymnasiet! Passen leds av våra utbildade dansledare som är kända för sin positiva pedagogik och kreativa tillvägagångssätt.

Vi använder den forksningsbaserade metoden Dans för Hälsa. Det innebär att vi jobbar mycket med att använda dansen som ett redskap för att få eleverna att må bra med sig själva. Under passet får barnen lära sig en koreografi tillsammans som hjälper dem att våga ta plats och känna samhörighet med klassen. 

I passet ingår också samarbetsövningar, taktövningar, samt övningar som stärker uppmärksamhet och koncentrationsförmåga. Varje danspass avslutas med en avslappningsövning och en "guldstund" där varje barn får utrymme att bli sedd och bekräftad.

Alla barn kan delta på dans i skolan


Vi lär ut på ett enkelt sätt så att alla kan delta och känna sig bra på att dansa. Alla pass är utformade utifrån barnens ålder och förmåga. Vi har dans från 2 år och ända upp till gymnasiet som alla barn kan delta i och känna sig bekväma. 

Vi kommer till er skola och håller danskurs!

Gör som många andra nöjda skolor - boka oss så kommer vi till er skola och håller danskurs! I vår har vi möjlighet att ta emot bokningar i hela Småland. Vi kan ta med högtalare så det enda ni behöver tillhandahålla är en plats att dansa på, antingen inomhus eller utomhus.

 

Kostnadsexempel:

  • 1-2 lektioner a la 60 min: 950kr:/timme plus eventuell resersättning

  • 3-5 lektioner a la 60 min: 800 kr/timme plus eventuell resersättning

  • 6 lektioner eller fler: 700kr/timme plus eventuell resersättning

Priserna är exklusive moms. 

 

Forskning visar att dans kan bidra till:

  • Stärkt gruppgemenskap

  • Ökad koncentrationsförmåga och lust till lärande 

  • Stärkta sociala färdigheter och kommunikation

  • Stärkt empatisk förmåga

  • Minskad oro och stress

  • Minskade symtomatiska besvär såsom magont och huvudvärk

  • Överbrygga kulturella skillnader och språkliga barriärer

Varmt välkommen med att boka dans till er skola!

Mail: Info@happydance.se

Mobil: 0762159534

bottom of page