top of page
Fashionable Short Hair

Trygg dans

Vi tar din trygghet på allvar. Det innebär bland annat att vi arbetar aktivt för en jämställd och trygg miljö inom dansen. 

I samhället idag så är det tyvärr vanligt att främst kvinnor (men även män) upplevt sexuella trakasserier av olika slag. Inom dansen arbetar vi därför aktivt för att skapa sunda normer och trygghet. 

Läs vår handlingsplan nedan. 

Blurred Dance Floor
1 (3).png
2 (3).png

På våra kurser ska deltagare kunna känna sig trygga. Vi vill verka för att skapa en danskultur som präglas av öppenhet, trygghet, jämlikhet och respekt.

Nedan finner du vår handlingsplan för att skapa trygga danser och minska risk för att kvinnor och män blir utsatta för sexuella trakasserier av någon form. Detta gäller givetvis även rasism eller andra trakasserier.

Handlingsplanen är just nu ett levande dokument som nu håller på att byggas upp med hjälp av förslag från en rad olika individer som är engagerade i denna viktiga fråga. Den kommer därför att utvecklas och revideras. När den är fastställd kommer vi att skriva mer om implementering. 

Handlingsplan för att skapa trygga danser

För dansskolor/klubbar:

 • Genomföra utvärderingar efter danser och kurser med fokus på övertramp

 • Ha en tydlig värdegrund som också implementeras kontinuerligt

 • Arbeta med kroppsintegritet på alla kurser

 • Prata med alla ledare kontinuerligt om dessa frågor

 • Vara tydliga med att sexuella/rasistiska/homofoba skämt/anspelningar/kommentarer inte är tillåtna

 • Utbilda ledare inom etik och förhållningssätt i dansen, samt vad de kan göra om problem uppstår

 • Uppmuntra deltagare att dansa i valfri roll, oavsett könstillhörighet

 • Ha tydliga riktlinjer för hur rapporterade ärenden ska hanteras

 • Om någon form av övergrepp/trakasserier sker bör klubben uppmuntra den utsatte att anmäla och stötta  den utsatte i den processen

 

För ledare:

 • Vid utmanande (både fysiskt och sensuellt) turer bör man alltid ha ett alternativ till turen som man kan göra istället. Samt prata om hur turen kan upplevas. 

 • Låta kursdeltagare träna på verbalt samtycke under dans

 • Låta kursdeltagare träna på att säga till om något gör ont/känns obekvämt 

 • Prata om att det är ok att neka till en dans om man har skäl till det

 • Lära förare och följare att reglera utrymme och närhet i dansen

 • Undvika övningar som kan upplevas som stötande. tex massage mellan danser eller påtvingade kramar

 • Prata om förare/följare, inte kvinnor/män

 • Ha jämställda instruktörspar där både förare och följare instruerar

För organisatörer:

 • Ha en tydlig värdegrund som också implementeras 

 • Skriva fram i avtalen att värdegrunden ska upprätthållas av instruerande lärare

 • Ta ställning i frågan

 • Ge båda i instruktörsparet samma betalning

 • Håll liv i samtalet och var uppmärksamma på vad som händer på kurser och danser

 • Ha tydliga riktlinjer för hur rapporterade ärenden ska hanteras

På socialdanser:

 • Det ska vara ok att neka till en dans. Givetvis vill vi skapa inkludering och att alla ska få dansa. Men varje enskild individ måste ha rätt att avgöra vem han eller hon vill vara fysiskt nära. 

 • Se över lokaler. Finns det riskabla och undanskymda platser? Behövs det vakter?

 • Ha tydliga ordningsregler uppsatta på plats. Om dessa bryts av någon bör denne avlägsnas från dansen.

Vi menar att det också är viktigt att arbeta för att skapa en kultur där man vågar fråga om man upplever att något inte står rätt till. Personer som blir utsatta kan behöva hjälp att säga ifrån.

Happy Dance erbjuder också en ledarutbildning med fokus på genus och makt inom dansens värld. Kontakta oss om du och/eller din klubb vill ta del av utbildningen! 

Har du kommentarer, tips eller funderingar kring handlingsplanen? Hör av dig! Info@happydance.se

För dig som vill läsa mer:

Riksidrottsförbundets policy och handlingsplan mot sexuella trakasserier inom idrotten

Vad är sexuella trakasserier? Läs mer hos Diskrimineringsombudsmannen

 

Hur gör man om man vill anmäla en arbetsgivare för dålig arbetsmiljö? Läs mer hos Arbetsmiljöverket här

Mer om diskriminering och de sju diskrimineringsgrunderna

bottom of page